książka | book

autorzy | authors

mapa | map

kontakt | contakt

<

>

33

Dom dyr. Okregowych Kolei Panstw. |

Building of State Railways District Directorate

ul. Słowackiego 41/43

T. Michejda 1930