książka | book

autorzy | authors

mapa | map

kontakt | contakt

<

>

42

Gmach Urzedów Niezespolonych |

Non-Combined Administration Offices

Plac Sejmu Slaskiego 1

W. Kłebkowski 1935−36