książka | book

autorzy | authors

mapa | map

kontakt | contakt

<

>

47

Gmach Urzedu Skarbowego i Budynek Mieszkalny |

Revenue Office Building & Residential Building

ul. Zwirki i Wigury 15/17

T. Kozłowski, S. Bryła 1930−34