książka | book

autorzy | authors

mapa | map

kontakt | contakt

ZOFIA OSLISLO

 

projektantka, absolwentka Projektowania Graficznego na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim (w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 2004—2009). Studiowała we Francji w Ecole Régionale des Beaux Arts de Saint-Etienne (2008), była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007/2008). Pracuje jako asystentka na ASP w Katowicach oraz jako projektantka książek. Współpracuje m.in. z Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów oraz Ars Cameralis Silesiae Superioris.

 

 

IRMA KOZINA

 

historyk sztuki, absolwentka Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1988 r. pracuje w Zakładzie Historii Sztuki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W 1997 roku uzyskała tytuł doktora w Uniwersytecie Wrocławskim, przedstawiając dysertację o pałacach i zamkach górnośląskich z lat 1850—1914 (promotor: prof. dr hab. Ewa Chojecka). Tytuł doktora habilitowanego otrzymała w 2007 r. na podstawie rozprawy „Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763—1955”. Specjalizuje się w badaniach sztuki nowoczesnej i współczesnej, zajmuje się też metodami interpretacji dzieł sztuki oraz historią urbanistyki i wzornictwa przemysłowego.

 

 

VOJTĚCH VEŠKRNA

 

fotograf z Brna, studiował fotografię reklamową na Uniwersytecie Tomasza Baty w Zlínie oraz projektowanie graficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, obecnie kontynuuje studia fotograficzne na FAMU w Pradze.